Samlade Sölvesborgsvägen
Projektinformation Samlade adresser

Vi håller i nuläget på att bygga ut fibernätet lite varstans i kommunen. Utbyggnaden av fibernätet sker etappvis, ett område i taget, gata för gata. Adresserna i detta område är s.k. samlade adresser i tätort. Det innebär att området inte är utbyggt än och att det är adresser som är lite mer svåråtkomliga. Planering för området pågår och vår ambition och målsättning är...

Hur går det till?

1. Teckna fiberavtal Vi bekräftar med kopia av godkänt fiberavtal till dig. Tecknar du med mobilt Bank-Id via "Jag vill bli ansluten"får du direkt bekräftelse via mejl, fyller du i vår pdf "Avtal Förtätning" eller har fått ett avtal hemskickat bekräftar vi via mejl eller post. När du tecknar avtal är det viktigt att du anger kontaktuppgifter där vår entreprenör kan nå dig dagt...

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

INSTALLATIONSKOSTNAD: 19 900 kronor (Allt ingår) Arbetskostnaden berättigar även till ROT-avdrag. Inga andra service- eller nätavgifter tillkommer. Därefter betalar du direkt till tjänsteleverantören för de tjänster du väljer att använda. När vi har fått in avtal planerar vi in din fastighet för utförande. När det börjar bli dags för installation av din fastighet kontaktar ...