Vettekulla Västra
Projektinformation Vettekulla Västra

Området Vettekulla Västra var tänkt att byggas efter Vettekulla / Matviks landsortsprojekt. Vi har beslutat att tidigare lägga området. Planering för området pågår och vår ambition och målsättning är att du som tecknar fiberavtal senast 2019-02-15 ska ha fiber installerat första halvan av 2019. Vad kostar det att ansluta sig? Installationsavgiften är engångsavgift för ansl...

Så här går det till

1. Teckna fiberavtal Vi bekräftar med kopia av godkänt fiberavtal till dig. Tecknar du med mobilt Bank-Id via "Jag vill bli ansluten"får du direkt bekräftelse via mejl, fyller du i vår pdf "Avtal Förtätning" eller har fått ett avtal hemskickat bekräftar vi via mejl eller post. När du tecknar avtal är det viktigt att du anger kontaktuppgifter där vår entreprenör kan nå dig dagt...

Installationskostnad Vettekulla Västra

INSTALLATIONSKOSTNAD: 21 900 kronor Vid eventuell grävning på tomtmark kan ett ROT-avdrag göras enligt gällande bestämmelser. När vi har fått in avtal projekterar och planerar vi in din fastighet för utförande under 2019 om avtal är Karlshamn Energi tillhanda senast 2019-03-01. Entreprenören kontaktar sedan dig för ett kundbesök och informerar samtidigt om när installation sk...